Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách 2020 hướng đến NHÓM MỤC TIÊU HÀNH TINH, bao gồm 5 chủ đề phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Dự án của chúng tôi

Thông tin các dự án mới nộp về Chương trình sẽ sớm được cập nhật.