Mỗi năm, Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách sẽ cập nhật các hồ sơ và mẫu biểu dành cho các dự án phi lợi nhuận tham gia các Đợt cấp tài trợ của Chương trình tại đây.

Hãy thường xuyên theo dõi thông tin các Đợt cấp tài trợ tại website và fanpage của Chương trình.

Danh sách mẫu biểu:

Mẫu biểu dành cho các Tổ chức / Dự án phi lợi nhuận nộp đề xuất dự án đến Chương trình:
  1. Thông tin kêu gọi đề xuất dự án Đợt 1.2020
  2. Mẫu đề xuất dự án Đợt 1.2020
  3. Mẫu dự trù kinh phí Đợt 1.2020
  4. Những câu hỏi thường gặp
  5. Bảng tiêu chí đánh giá dự án

Mẫu biểu dành cho các tổ chức / Dự án phi lợi nhuận gửi báo cáo dự án đến Chương trình:

  1. Mẫu báo cáo hoạt động
  2. Mẫu báo cáo tài chính
Tải tài liệu
Thông tin kêu gọi đề xuất dự án Đợt 1.2020
Mẫu đề xuất dự án Đợt 1.2020
Mẫu dự trù kinh phí Đợt 1.2020
Những câu hỏi thường gặp
Bảng tiêu chí đánh giá dự án