Đồng hành cùng Rút Ngắn Khoảng Cách!

Thời gian chiến dịch
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây

Đạt được

VND 158,6Tr

Mục tiêu

VND 900Tr

Về
Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách được vận hành theo mô hình quỹ cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam, huy động các nguồn lực về chuyên môn, sáng kiến, hiện vật, và tài chính từ các thành viên trong cộng đồng, hỗ trợ phân bổ nguồn lực đến các tổ chức phi lợi nhuận địa phương nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của cộng đồng.

Những con số nổi bật

125+

Dự án/sáng kiến cộng đồng

95,000+

Người hưởng lợi

VND 6.3Bil+

Nguồn lực tài chính được huy động

Các mốc thời gian hoạt động

9/3
10/5 - 20/5
21/5
1/6
06/06 - 27/6
13/8 - 19/9
19/9
Program Timeline
 • 9
  Th.3

  Hoàn tất
  Khởi động Đợt cấp tài trợ lần 1.2020

 • 10 - 20
  Th.5

  Hoàn tất
  Bình chọn trực tuyến Dự án vào vòng chung kết

 • 21
  Th.5

  Hoàn tất
  Công bố kết quả các Dự án nhận
  tài trợ lên đến 75,000,000đ/dự án

 • 01
  Th.6

  Sắp tới
  Khởi động Đợt cấp tài trợ lần 2.2020

 • 06 - 27
  Th.6

  Sắp tới
  Tập huấn và chia sẻ nâng cao năng lực
  về việc chuẩn bị đề xuất dự án

 • 13 Th.8
  -
  19 Th.9

  Sắp tới
  Bình chọn trực tuyến Dự án vào vòng chung kết

 • 19
  Th.9

  Sắp tới
  Hội Cộng Đồng và bình chọn tại sự kiện cho các Dự án
  nhận tài trợ lên đến 150,000,000đ/dự án

Chủ đề cấp tài trợ 2020

⭐ Mục tiêu 14: BẢO VỆ SỰ SỐNG DƯỚI NƯỚC
⭐ Mục tiêu 6: ĐẢM BẢO NGUỒN NƯỚC SẠCH VÀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH
⭐ Mục tiêu 12: TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM
⭐ Mục tiêu 13: THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
⭐ Mục tiêu 15: BẢO VỆ SỰ SỐNG TRÊN MẶT ĐẤT