Nâng đỡ tâm lý cho trẻ đang điều trị tại khoa Phỏng – Chỉnh hình

Dự án

Happier- Dự án “Nâng đỡ tâm lý cho trẻ đang điều trị tại khoa Phỏng - Chỉnh hình”

Tóm tắt dự án

Trong thời gian nằm viện tại Bệnh viện Nhi Đồng I, sự cách ly trẻ với cha mẹ, người thân và môi trường thân quen làm nặng thêm sự đau đớn mà trẻ phải gánh chịu. Bên cạnh đó, những di chứng của phỏng cũng làm cho trẻ bị khủng hoảng tâm lý, mặc cảm…ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý của trẻ sau này. Chính vì thế Chăm sóc bệnh nhi về mặt xã hội nhằm mục đích mang lại những niềm vui, chia sẻ những đau đớn của bệnh nhi phỏng và gia đình của các em, qua việc sinh hoạt nâng đỡ tâm lý. Đó cũng chính là mô hình chăm sóc bệnh nhân kết hợp Y khoa – Tâm lý – Xã hội, góp phần trong việc điều trị cho bệnh nhi chóng hồi phục về thể chất, giảm thiểu tối đa những sang chấn tâm lý của bệnh nhi và gia đình trong quá trình điều trị và hồi phục.

Mục tiêu dài hạn:

  1. 80% trường hợp hỗ trợ tâm lý có sự cải thiện về sức khỏe tâm lý khi kết thúc dự án /kết thúc điều trị tại bệnh viện
  2. 80% phụ huynh được hỗ trợ tâm lý: hiểu tâm lý trẻ, vượt qua khủng hoảng, chấp nhận thực tại và biết cách chăm sóc trẻ sau sang chấn.
  3. 100% nhân viên y tế hiểu, cảm thông và hỗ trợ cho công việc của nhóm CTXH. + 80% cải thiện mối quan hệ với trẻ và phụ huynh trong chăm sóc

Mục tiêu ngắn hạn:

  1. Trẻ điều trị tại khoa Phỏng và Chỉnh hình ổn định được tâm lý, vui vẻ, hợp tác.
  2. Phụ huynh có con em điều trị tại khoa Phỏng, Chỉnh hình giảm được sự lo âu, mệt mỏi căng thẳng, và hợp tác khi chăm sóc trẻ.
  3. Nhân viên y tế hiểu được tâm lý trẻ, phụ huynh và các hoạt động của nhóm Happier

Kết quả mong đợi:

1a. 80% trẻ được hỗ trợ tâm lý xã hội sẽ ổn định được tâm lý, vui vẻ và hợp tác

1b. Mỗi tháng có ít nhất 1 buổi sinh hoạt nhóm trẻ tại mỗi khoa Phỏng và Chỉnh hình.

1c. 80% trẻ tham gia sinh hoạt nhóm thực hiện được các kỹ năng chăm sóc bản thân

1d. 100% trẻ khi được hỗ trợ tâm lý, xã  hội tiếp cận và được hưởng các quyền lợi của trẻ em.

2a. 80% phụ huynh được hỗ trợ tâm lý, xã hội sẽ hiểu được tâm lý trẻ.

2b. Mỗi tháng có ít nhất 1 buổi sinh hoạt nhóm phụ huynh tại mỗi khoa Phỏng và Chỉnh hình.

2c. 80% phụ huynh giảm được sự lo âu, căng thẳng

2d. 100% phụ huynh tiếp cận được các dịch vụ trong bệnh viện và hợp tác trong điều trị

3a. 100% nhân viên y tế tại khoa Phỏng và Chỉnh hình được tập huấn về tâm lý bệnh nhi và thân nhân bệnh nhi và cách làm việc nhóm của nhóm Happier

3b. 100% phụ huynh hài lòng về mối quan hệ giao tiếp với nhân viên y tế.

4a. 100% Tình nguyện viên được tham gia tập huấn, kiểm huấn bởi nhà chuyên môn.

4b. 80% Tình nguyện viên được lượng giá đạt mức“tốt” khi thực hành tiến trình hỗ trợ Công tác xã hội.

 

Thông tin dự án

Bản đề xuất hoàn chỉnh (pdf)

Ngân sách dự án (Excel)

Tài liệu bổ sung

Hình ảnh và báo cáo bổ sung