Dự án Hươu Đỏ – Biết để chia sẻ, hiểu để bảo vệ bản thân

Dự án

Trung tâm Tương Lai – Dự án “Dự án Hươu Đỏ - Biết để chia sẻ, hiểu để bảo vệ bản thân”

Tóm tắt dự án

Trong năm 2016, theo số liệu thống kê của Công an tỉnh An Giang có 52 vụ xâm hại trẻ em trên toàn tỉnh và huyện An Phú là nơi xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục nhất so với các huyện còn lại (10 vụ). Có thể thấy vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang là một trong những vấn đề đáng báo động và cần được chung tay giải quyết. Để hướng đến giải quyết những vấn đề nêu trên, dự án sẽ có những hoạt động cụ thể như tập huấn trang bị kiến thức và  nâng cao năng lực cho giáo viên tại 4 trường THCS trong việc giảng dạy Giáo dục giới tính.

Mục tiêu dài hạn: Góp phần phát triển toàn diện về tâm lý và thể chất cho trẻ em tại tỉnh An Giang

Mục tiêu ngắn hạn: Số học sinh THCS tại huyện An Phú, tỉnh An Giang được tiếp cận về giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân đúng cách tăng 50% so với trước dự án

  1. 01 mạng lưới Tập huấn viên (GV, Cán bộ địa phương) tham gia vào truyền thông và hỗ trợ tại địa phương được hình thành
  2. Có ít nhất 50% học sinh khối lớp 7-8 tại 4 điểm trường nằm trong dự án tham gia tập huấn
  3. Có ít nhất 90% học sinh tham gia tập huấn hoàn thành phiếu đánh giá sau 4 tháng tham gia dự án

Kết quả mong đợi:

1a. Tối thiểu có 30 GV, cán bộ trẻ địa phương tham gia khóa tập huấn TOT.

1b. 100% GV tham gia tập huấn được nâng cao kỹ năng về phương pháp giảng dạy GDGT và KNTBV cho học sinh.

2a. Có 4 lớp giáo dục giới tính và kỹ năng bảo vệ bản thân dành cho học sinh khối lớp 7-8 được tập huấn bởi đội ngũ dự án.

2b. Có 12 lớp giáo dục giới tính và kỹ năng bảo vệ bản thân dành cho học sinh khối lớp 7-8  được tập huấn bởi giáo viên tại các điểm trường tham gia dự án.

2c. Có ít nhất 400 học sinh ở khối lớp 7-8 ở các điểm trường tham gia dự án được tham gia lớp tập huấn.

2d. 80% học sinh tham gia lớp tập huấn trả lời đúng 85% các câu hỏi theo phiếu lượng giá sau tập huấn

3a. Có 4 buổi truyền thông dành cho phụ huynh được tổ chức tại các điểm trường tham gia dự án.

3b. 80% phụ huynh được tham gia có con học lớp 7-8 tại các trường tham gia dự án.

3c. Có tối thiểu 120 phụ huynh tham gia truyền thông.

4a. Có 2 phiên tòa giả định về Xâm hại tình dục trẻ em được tổ chức tại địa bàn triển khai dự án.

4b. Có tối thiểu 15% phụ huynh dự khán phiên tòa giả định

5. Có một hoạt động team building Kết nối Gia đình Hươu Đỏ được tổ chức

Thông tin dự án

Bản đề xuất hoàn chỉnh (pdf)

Ngân sách dự án (Excel)