Cung cấp nước uống sạch cho 50 hộ gia đình quận 8

Dự án

FFSC - Dự án “Cung cấp nước uống sạch cho 50 hộ gia đình quận 8”

Tóm tắt dự án

Việc thiếu nước sạch và nước uống là vấn đề nhức nhối qua nhiều năm và ảnh hướng trực tiếp đến sức khỏe các em học sinh và gia đình các em trên địa bàn Quận 8. Chưa tính đến việc nước chưa qua xử lý chứa nhiều nguồn gây bệnh tiềm ẩn, thói quen canh tác sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất cũng là nguồn gây ô nhiễm nước cực kỳ nguy hiểm. Giải pháp chúng tôi là hỗ trợ cho mỗi gia đình 1 bồn chứa nước 500 lít để họ có thể chứa nước mưa hay lắng phèn nước ao, đồng thời cung cấp nước uống miễn phí cho 50 hộ gia đình phụ huynh các em hiện đang học tại trung tâm Bình An của tổ chức FFSC.

Mục tiêu dự án

Mục tiêu dài hạn:

  1. Tăng thu nhập cho 50 hộ dân thuộc dự án tại quận 8 và Bình Chánh.
  2. Tăng cường sự tham gia, quan tâm, gắn kết của phụ huynh con em theo học tại trung tâm.

Mục tiêu ngắn hạn:

  1. Mỗi hộ gia đình uống ít nhất là 10L nước sạch/ngày
  2. 100% Hộ dân sử dụng bồn chứa cung cấp bởi dự án để xử lý nước trước khi sử dụng

Kết quả mong đợi:

  1. Một hệ thống lọc sử dụng đèn UV công suất 450L/giờ đặt tại trung tâm Bình An Quận 8 và Một phụ huynh được tuyển dụng để quản lý hệ thống
  2. 50 thùng chứa 500L được chuyển giao đến 50 hộ gia đình

Thông tin dự án

Bản đề xuất hoàn chỉnh (pdf)

Ngân sách dự án (Excel)

Tài liệu bổ sung

Hình ảnh và báo cáo bổ sung